Οι μητροπολίτες να γίνουν και πάλι μπροστάρηδες

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 17/03/2012

Μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις στέλνει ο μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος με αφορμή τον εορτασμό της Εθνικής μας Επετείου.«Θεωρῶ, ὅτι εἶναι χρέος ὅλων μας, αὐτές τίς κρίσιμες γιά τήν Χώρα μας ὧρες, νά σταθοῦμε μέ γενναιότητα ἀπέναντι στίς προκλήσεις καί προσκλήσεις καί ἔχοντες πρό ὀφθαλμῶν τίς θυσίες καί τήν ἐν γένει προσφορά τῶν μαρτύρων καί ἡρώων μας, νά ὀρθώσωμε τό ἀνάστημά μας ἐναντίον ὅλων ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ἐπιβουλεύονται ἀκόμη καί τήν ἐθνική μας ἀκεραιότητα.

Κυρίως πρέπει νά προσφέρωμε τήν δυνατότητα στά παιδιά μας, νά ἀντισταθοῦν στόν σύγχρονο ὁδοστρωτῆρα, ὁ ὁποῖος θέλει νά ἰσοπεδώσῃ ὅ,τι μᾶς ἄφησαν οἱ ἡρωϊκοί πρόγονοί μας».

Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων ο μητροπολίτης κ. Χρυστόστομος και το μήνυμα αυτό πρέπει να αγγίξει όλους τους συνεπισκόπους του. Αυτή τη φορά, σε αυτή την επέτειο της 25ηςΜαρτίου, οι μητροπολίτες πρέπει να είναι μπροστάρηδες στις εκδηλώσεις. Οι δεσποτάδες πρέπει να καταστήσουν σαφές προς όλους, πως οι Εθνικές Εορτές, οι Ιστορικές Μνήμες πρέπει να τιμώνται από όλους. Κάποιοι θέλουν οι παρελάσεις και οι άλλες εκδηλώσεις μνήμης αυτής της επετείου να ακυρωθούν. Ο κλήρος πρέπει-όπως και τότε- να ορθώσει το ανάστημά του.

Η εγκύκλιος του μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσοστόμου έχει ως ακολούθως:

 

Πρός

τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα

τῆς Ἱερᾶς καί Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως τῶν Πατρῶν

 

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Πατρῶν, μέ αἴσθημα εὐθύνης ἔναντι τοῦ παρελθόντος, τοῦ παρόντος καί κυρίως τοῦ μέλλοντος τῆς Πατρίδος μας, γονατίζει μπροστά στήν μνήμη τῶν ἡρώων καί μαρτύρων, οἱ ὁποῖοι ἡρωϊκά ἀγωνίστηκαν καί μαρτυρικά ἐτελειώθησαν κατά τόν ἱερό ἀγῶνα γιά τήν ἐλευθερία τῆς Ἑλλάδος ἀπό τόν τουρκικό ζυγό.

Παράλληλα μέ τόν φόρο τιμῆς πού ἀποτίει στά ἱερά καί ἐθελόθυτα θύματα, παρουσιάζει τίς μεγάλες μορφές τους, ὡς φωτεινά πρότυπα ζωῆς στήν σύγχρονη ἐποχή κατά τήν ὁποία, τόσο δύσκολες ἡμέρες διέρχεται ἡ Πατρίδα μας.

Ἐφέτος θά προβάλωμε τήν φεγγοβόλο καί μαρτυρική μορφή τοῦ Ἁγίου Ἐθνοϊερομάρτυρος Γρηγορίου τοῦ Ε΄, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ὁ ὁποῖος προσεφέρθη, ὡς ἱερόν σφάγιον καί ἐθελόθυτος ἀμνός, ἀπαγχονισθείς στήν κεντρική πύλη τοῦ Πατριαρχείου στίς 10 Ἀπριλίου τοῦ 1821, ὑπέρ τής ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως καί τῆς ἐλευθερίας τῆς Πατρίδος μας.

Ἔτσι στά πλαίσια τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς 25ηςΜαρτίου 1821, θά πραγματοποιηθῇ Ἐκδήλωση, τήν ὁποία διοργανώνει ἡ Ἱερά Μητρόπολις Πατρῶν καί ἡ ὁποία θά λάβῃ χώρα στό Συνεδριακό Κέντρο τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν στίς 19 Μαρτίου 2012, ἡμέρα Δευτέρα καί ὥρα 6μ.μ.

Ὁμιλητής θά εἶναι ὁ Μητροπολίτης σας, ὁ ὁποῖος θά ἀναπτύξῃ τό θέμα: «Γρηγόριος ὁ Ε’. Ὁ ἐθελόθυτος ἀμνός ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος».

Θεωρῶ, ὅτι εἶναι χρέος ὅλων μας, αὐτές τίς κρίσιμες γιά τήν Χώρα μας ὧρες, νά σταθοῦμε μέ γενναιότητα ἀπέναντι στίς προκλήσεις καί προσκλήσεις καί ἔχοντες πρό ὀφθαλμῶν τίς θυσίες καί τήν ἐν γένει προσφορά τῶν μαρτύρων καί ἡρώων μας, νά ὀρθώσωμε τό ἀνάστημά μας ἐναντίον ὅλων ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ἐπιβουλεύονται ἀκόμη καί τήν ἐθνική μας ἀκεραιότητα.

Κυρίως πρέπει νά προσφέρωμε τήν δυνατότητα στά παιδιά μας, νά ἀντισταθοῦν στόν σύγχρονο ὁδοστρωτῆρα, ὁ ὁποῖος θέλει νά ἰσοπεδώσῃ ὅ,τι μᾶς ἄφησαν οἱ ἡρωϊκοί πρόγονοί μας.

Ἀδελφοί μου,

Ὥρα ἡμᾶς ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι. Ἄς σταθοῦμε στό ὕψος τῶν καιρῶν καί τῶν περιστάσεων.

Σᾶς περιμένομε ὅλους σέ ἕνα δυναμικό «παρών», γιά νά διατρανώσωμε, ὡς Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι, ἀπόγονοι ἡρώων καί μαρτύρων, τήν ἀφοσίωσή μας στίς πατροπαράδοτες ἀξίες τῆς Πίστεως καί τοῦ Γένους μας καί τήν ἀπόφασή μας, ἄν χρειασθῇ, νά δώσωμε καί τήν ζωή μας γιά τά ἱερά καί τά ὅσιά μας.

Σᾶς περιμένομε, στό Συνεδριακό Κέντρο τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν, νά ὁμολογήσωμε ὅλοι μαζί μέσα ἀπό αὐτό τόν ναό τῆς γνώσεως, ὡς πνευματικά τέκνα τοῦ μεγάλου Ἱεράρχου, Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ, ὅτι ἐντός μας ζεῖ ὁ Χριστός καί ἡ Ἑλλάδα καί αὐτές τίς δύο μεγάλες μας ἀγάπες μέ τίποτα δέν τίς ἀλλάζομε, οὔτε τίς προδίδομε καί οὔτε τίς πουλᾶμε.

Εἶμαι βέβαιος, ὅτι θά ἀνταποκριθῆτε στό ἱερό αὐτό προσκλητήριο τοῦ Ποιμενάρχου σας καί γι’ αὐτό σᾶς εὐχαριστῶ ἐκ τῶν προτέρων.

 

Μέ πατρικές εὐχές καί εὐλογίες

Ο  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

 

 

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Πατρῶν, μέ τήν εὐκαιρία τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς 25ηςΜαρτίου 1821, θά πραγματοποιήση Ἐκδήλωση τήν Δευτέρα 19 Μαρτίου 2012 καί ὥρα 6μ.μ. στό Συνεδριακό Κέντρο τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν.

Στήν Ἐκδήλωση θά ὁμιλήσῃ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος με θέμα:

«Γρηγόριος ὁ Ε’. Ὁ ἐθελόθυτος ἀμνός ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος».

 

Τήν Ἐκδήλωση θά πλαισιώσῃ ὁ Βυζαντινός Χορός τῆς Πολυφωνικῆς Πατρῶν καί νεανικές ὁμάδες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, πού θά παρουσιάσουν παραδοσιακά ἄσματα καί ἐθνικούς χορούς.