Ἱεροσυλία στήν Ἱερά Μονή Μαρίτσης

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 13/03/2012

Ἱερόσυλοι εἰσῆλθαν τά ξημερώματα τῆς Τρίτης 13ης Μαρτίου στήν Ἱερά Μονή Μαρίτσης Πατρῶν, ψάχνοντας γιά θησαυρό.

Διέρρηξαν τήν κεντρική πύλη τοῦ Καθολικοῦ καί ἔκαναν ζημιές στό δάπεδο σκάπτοντας γιά λίρες.

Τό χειρότερο ὅμως εἶναι, ὅτι ἔσκαψαν στό Ἅγιο Βῆμα, γιά νά ἀνακαλύψουν  θησαυρό, καταστρέφοντας κυριολεκτικά τήν Ἁγία Τράπεζα, χωρίς βέβαια νά βροῦν τίποτε.

Εὐθύς ὡς εἰδοποιήθη ὁ Μητροπολίτης ἀπό τίς Μοναχές γιά τή βεβήλωση τῆς Μονῆς, ἔσπευσε στό Μοναστήρι καί συνεργάστηκε μέ τίς ἁρμόδιες Ἀστυνομικές Ἀρχές, σέ τοπικό ἐπίπεδο (Ἀστυνομικό Τμῆμα Κάτω Ἀχαΐας) καί σέ κεντρικό μέ τόν Ἀστυνομικό Διευθυντή Ἀχαΐας κ. Δημήτριο Δριβήλα γιά τά περαιτέρω.

Ἡ ἔρευνα γιά τόν ἐντοπισμό τῶν ἱεροσύλων εὑρίσκεται σέ ἐξέλιξη.