Στο γραφείο 207 της Βουλής

Ο Ενορίτης | Δημοσίευση: 22/09/2015

Στο γραφείο 207 του Ελληνικού Κοινοβουλίου, που αποτελεί αναπόσπαστο χώρο εργασίας της βιβλιοθήκης της Βουλής και στεγάζεται το γραφείο του Διευθυντή της Βιβλιοθήκης της Βουλής,  φυλάσσονται, μεταξύ άλλων το ασημένιο Ευαγγέλιο και το Κοράνιο στα οποία ορκίζονται και έχει ορκισθεί το Σώμα από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, ως σήμερα.