Πληρώνει-και μάλιστα ακριβά- τους φόρους της η Εκκλησία της Ελλάδος

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 22/02/2012

Διευκρινίσεις για τις φορολογικές επιβαρύνσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος δίνει σε ανακοίνωσή της η Ιερά Σύνοδος, με αφορμή το «δημοσιογραφικό θόρυβο» που όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, προκλήθηκε για το θέμα.

Σημειώνοντας ότι η απαλλαγή από το φόρο ακίνητης περιουσίας για τα ακίνητα λατρευτικής, θρησκευτικής και κοινωφελούς χρήσης ισχύει από το 2008 για όλα τα θρησκεύματα και δόγματα πού έχουν ακίνητη περιουσία εντός Ελλάδος, καθώς ότι τα έσοδά της προέρχονται μέχρι σήμερα από το υστέρημα πιστών και χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση των θρησκευτικών και κοινωφελών της ιδρυμάτων, η Εκκλησία της Ελλάδος ξεκαθαρίζει ότι ουδέποτε ζήτησε κάποια άνιση φορολογική μεταχείριση σε σχέση με τους υπόλοιπους φορολογούμενους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς της χώρας.

Συγκεκριμένα, όπως αναλυτικά αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η Εκκλησία της Ελλάδος, οι ιερές Μητροπόλεις με τα εκκλησιαστικά τους ιδρύματα, οι ιερές Μονές και οι Ενορίες, οι οποίες -όπως σημειώνεται- είναι ξεχωριστά μεταξύ τους νομικά πρόσωπα, κάθε χρόνο καταβάλλουν στις κατά τόπους Δ.Ο.Υ.:

1. Φόρο επί των κατ' ετος μισθωμάτων, που εισπράττουν από ακίνητα, με συντελεστή 20% επί της αξίας τους,

2. Συμπληρωματικό φόρο επί των εισοδημάτων τους από οικοδομές και εκμισθώσεις γαιών με συντελεστή 3%,

3. Προκαταβολή του φόρου (για το επόμενο έτος) με συντελεστή 55% επί της αξίας του παραπάνω συμπληρωματικού φόρου,

4. Φόρο επι της ακίνητης περιουσίας τους με συντελεστή 3 επί της αντικειμενικής αξίας τους (εκτός εάν πρόκειται για οικοδομήματα λατρευτικής, εκπαιδευτικής, θρησκευτικής ή κοινωφελούς χρήσεως π.χ. ιεροί ναοί, γηροκομεία, χώροι συσσιτίων),

5. Φόρο επί των κληρονομιών και δωρεών με συντελεστή 0,5% επί της αξίας τους,

6. Τέλος χαρτοσήμου και δικαιώματα ΟΓΑ συνολικού ποσοστού 2,40% επί κάθε χρηματικής παροχής πιστών προς τους ιερούς ναούς λόγω ιεροπραξιών.

Επίσης, τονίζεται, τα παραπάνω νομικά πρόσωπα της Εκκλησίας παρακρατούν και αποδίδουν στις Δ.Ο.Υ. τα παρακάτω φορολογικά έσοδα :

1. Φόρο μισθωτών υπηρεσιών για τους εκκλησιαστικούς υπαλλήλους και συνεργάτες τους που αμείβονται από τον προϋπολογισμό τους,

2. Φ.Π.Α. με τους προβλεπόμενους συντελεστές για υπηρεσίες και αγαθά,

3. Φόρο εισοδήματος με συντελεστή 8% σε όλα τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών,

4. Φόρο εισοδήματος με συντελεστή 4% σε όλα τα δελτία αποστολής αγαθών και με συντελεστή 1% για τα υγρά καύσιμα.
 

Ἡ Κεντρική Ὑπηρεσία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, οἱ Ἱερές Μητροπόλεις, οἱ Ἐνορίες, οἱ Ἱερές Μονές καί τά Ἐκκλησιαστικά Ἱδρύματα κατά τό ἔτος 2011 κατέβαλαν συνολικά φόρους ὕψους 12.584.139,92€.