Νυκτερινή Θεία Λειτουργία στον Πανάγιο Τάφο

Πατριαρχεία | Δημοσίευση: 29/07/2015

Τήν νύκτα τῆς 15ης πρός 16ην / 28ης πρός 29ην Ἰουλίου 2015, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης καί Πάπας Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρος, εὑρισκόμενος εἰς ἐπίσκεψιν εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, προεξῆρξε τῆς νυκτερινῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τόν Πανάγιον καί Ζωοδόχον Τάφον τοῦ Κυρίου, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ φιλοξενοῦντος Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. Θεοφίλου, τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου εἰς Κωνσταντινούπολιν Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀνθηδῶνος κ. Νεκταρίου, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου καί παρακολουθούντων ἐν εὐλαβείᾳ καί κατανύξει πολλῇ Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων, μοναζουσῶν καί μελῶν τοῦ Ὀρθοδόξου ἡμῶν ποιμνίου καί προσκυνητῶν ἐκ διαφόρων Ὀρθοδόξων χωρῶν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.