Εορτή του Προφήτη Ηλιού στην Ι.Μ.Πατρών

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 20/07/2015

  Τόν ζηλωτή καί πυρίπνουν Προφήτη ἑόρτασε ἡ Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν μέ κέντρο τήν Ἱερά Μονή του στήν Πάτρα καί βέβαια καί μέ ἑορτασμούς λαμπρούς στούς Ἐνοριακούς Ναούς καί στά ξωκκλήσια πού τιμῶνται στό ὄνομά του.

 ● Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς στό Μοναστήρι τοῦ Προφήτη Ἠλία στήν Πάτρα κατά τόν Μέγα Ἑσπερινό ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος πρός τά πλήθη τῶν προσκυνητῶν πού εἶχαν κατακλύσει τό Καθολικό καί τόν αὔλειο χῶρο τῆς Μονῆς.

 Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στό ζῆλο τοῦ Προφήτη Ἠλία, στήν φλόγα τῆς πίστεώς του γιά τόν Θεό, στήν αὐστηρότητα τοῦ κηρύγματός του σέ καιρούς ἀποστασίας καί στήν παρρησία του ἐνώπιόν τοῦ Κυρίου, ὥστε μέ τήν προσευχή του νά σταματήσῃ ὁ οὐρανός νά βρέχῃ ἐπί τρία χρόνια καί ἔξι μῆνες καί νά κατεβάσῃ φωτιά ἀπό τόν οὐρανό.

 Ἐπίσης ἀνεφέρθη στήν ἄνοδό του, ὡς εἰς οὐρανόν, ἐν ἄρματι πυρίνῳ τεθρίππῳ  καί στήν παρουσία του κατά τήν ὥρα τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

          Τέλος ἀνεφέρθη στήν ἐπικαιρότητα τοῦ κηρύγματος καί τῆς διδασκαλίας τοῦ Προφήτη Ἠλία καί ἔκαμε λόγο γιά τούς πνευματικούς ἀγῶνες τῆς Ἀδελφότητας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί τῆς Γερόντισσας Ἱερείας γιά τήν πνευματική προσφορά τους στήν τοπική κοινωνία.

          ● Ἀνήμερα, ἐτελέσθη στό Μοναστήρι, ἡ Θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ, ὁ ὁποῖος στό κήρυγμά του ἀνεφέρθη στό προφητικό χάρισμα τοῦ Προφήτη Ἠλία καί στά πνευματικά μηνύματα πού ἀπορρέουν ἀπό τή ζωή του.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Προφήτου Ἠλιού Ἄνω Ὀβρυιᾶς καί ἀνεφέρθη στό κήρυγμά του στήν δεινή κατάσταση πού ἐπικρατεῖ σήμερα στόν κόσμο καί στήν ἀνάγκη ἐπιστροφῆς διά τῆς μετανοίας εἰς τήν ὁδό τοῦ Κυρίου.

          Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέπεμψε δέηση ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν εὐκλεῶς ἀγωνισαμένων, ἠρωϊκῶς πεσόντων καί μαρτυρικῶς τελειωθέντων ἀδελφῶν μας κατά τήν τουρκική εἰσβολή τό 1974 στήν Κύπρο.

          ● Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς, ἐπίσης, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος προέστη τοῦ Ἑσπερινοῦ καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό Προφήτου Ἠλιού Ἀνθουπόλεως.