Οι μικροί ποδοσφαιριστές πήραν την ευλογία του Πατριάρχη

Πατριαρχεία | Δημοσίευση: 16/07/2015

Τήν 1ην /14ην Ἰουλίου 2015, 15μελής ὁμάς νέων τῆς «Ἀκαδημίας τῆς Χριστιανικῆς Συνοικίας» ὑπό τούς διοργανωτάς αὐτῶν κ. Ἀντώνιον Μπουλάτα καί κ. Ἠλιάς Κάρμη, ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον καί ἔλαβον τήν εὐλογίαν τῆς Α.Θ.Μακαριότητος τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, ἵνα ἀναχωρήσωσιν διά Κύπρον, ἔνθα προσφέρει εἰς αὐτούς ποδοσφαιρικάς κατασκηνώσεις ἡ Κυπριακή Δημοκρατία.

 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας