Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων απονέμει τίτλους στους αποφοίτους του Τάϋμπε

Πατριαρχεία | Δημοσίευση: 16/05/2015
 
 
Τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 1ης /14ης Μαΐου  2015, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Ὑπευθύνου τῶν Σχολῶν τοῦ Πατριαρχείου εἰς τό Ἰσραήλ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱερωνύμου, τοῦ Ὑπευθύνου τῶν Μ.Μ.Ε. εἰς τήν Ἀραβικήν Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἤσσα Μοῦσλεχ, μετέβη εἰς τήν γειτνιάζουσαν τῇ πόλει τῆς Ραμάλλας ἀρχαιοτάτην καί ὡραιοτάτην πόλιν τοῦ Τάϋμπε.

Ἡ ἐπίσκεψις αὕτη ἐγένετο ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς ἀπονομῆς τῶν τίτλων εἰς τούς ἀποφοίτους τοῦ ἐν τῇ πόλει ταύτῃ σχολείου τοῦ Πατριαρχείου διά τά τέκνα τῆς Κοινότητος αὐτοῦ καί τῶν τέκνων τῶν οἰκογενειῶν τῆς πόλεως ταύτης, ἀνεξαρτήτως θρησκεύματος.

 

Φθάσας εἰς τήν πόλιν ταύτην ὁ Μακαριώτατος, ἐγένετο δεκτός πρό τῆς εἰσόδου τῆς αἰθούσης τελετῶν ἀπονομῆς τῶν τίτλων ὑπό τῆς Διευθυντρίας τοῦ σχολείου κας Ἀμπίρ Χούρη, τῶν καθηγητῶν, τῶν ἀποφοίτων καί τῶν γονέων αὐτῶν.

Ἡ λίαν καλῶς ὠργανωμένη τελετή αὕτη ἤρχισε διά τῆς παρελάσεως τῶν 21 ἀποφοίτων πρό τοῦ Μακαριωτάτου, τῆς τηρήσεως ἑνός λεπτοῦ σιγῆς διά τούς Παλαιστινίους πεσόντας καί τῆς ἀπαγγελίας τοῦ Παλαιστινιακοῦ Ἐθνικοῦ Ὕμνου.

Ἡ τελετή ἐσυνεχίσθη διά τῆς προσφωνήσεως τῆς Διευθυντρίας τῆς Σχολῆς  καί τῆς προσφωνήσεως τῶν ἀποφοίτων, ἑνός εἰς τήν Ἀραβικήν καί ἑνός εἰς τήν Ἀγγλικήν γλῶσσαν καί διά τῆς ἐκτελέσεως ὑπό τῶν νέων καί νεανίδων Παλαιστινιακῶν πατριωτικῶν χορῶν.

Τό πρόγραμμα κατέκλεισεν ἡ προσφώνησις τοῦ Μακαριωτάτου διά στόματος π. Ἤσσα Μοῦσλεχ ἀραβιστί, ἀναρτηθησομένης προσεχῶς.

Μετά δέ ταῦτα ὁ Μακαριώτατος ἀπένειμε εἰς ἕνα ἕκαστον τῶν ἀποφοίτων τόν τίτλον αὐτοῦ, εὐχόμενος καλήν φοιτητικήν καί ἐπαγγελματικήν σταδιοδρομίαν.

Μαθηταί, καθηγηταί καί γονεῖς ηὐχαρίστησαν τόν Μακαριώτατον διά τήν συντήρησιν τοῦ σχολείου ὑπό τοῦ Πατριαρχείου καί διά τήν προσγινομένην αὐτοῖς τιμήν ἐκ τῆς παρουσίας Αὐτοῦ εἰς τήν τελετήν.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.