Συναυλία Μουσικού σχολείου Αλίμου

Πατριαρχεία | Δημοσίευση: 26/04/2015

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 11ης/24ης Ἀπριλίου 2015, ἔλαβε χώραν εἰς τήν μεταξύ Ἱεροσολύμων καί Βηθλεέμ Ἱεράν Μονήν τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ τοῦ Πατριαρχείου μουσική συναυλία τῆς χορῳδίας μαθητῶν τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου Ἀλίμου ὑπό τήν Διεύθυνσιν τῆς μουσικοῦ καθηγητρίας κ. Ἰωάνας Ἀγγέλου ἐν συνεργασίᾳ μετά καθηγητῶν καί μετά τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου Ἀριστοβούλου.

Τήν ἐκδήλωσιν ταύτην ἐφιλοξένησεν ὁ ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς ταύτης Μονῆς Ἀρχιμανδρίτης Παΐσιος, παρηκολούθησαν δέ πολλοί ἐνορῖται τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, οἱ ἐκκλησιαζόμενοι εἰς τήν Ἱεράν ταύτην Μονήν.

Ἡ ἐκδήλωσις αὕτη ἤρχισεν ἅμα τῇ ἀφίξει τοῦ Μακαριωτάτου.