Φυλακισμένος ο κανονικός αρχιεπίσκοπος Αχρίδος

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 13/01/2012

Μετά την έφεση του Γενικού Εισαγγελέα του Βέλες, και μετά από ισχυρή πολιτική πίεση, το Δευτεροβάθμιο δικαστήριο των Σκοπίων κατήργησε την απόφαση του Πρωτοδικείου του Βέλες, με την οποία στον Αρχιεπίσκοπο Αχρίδος και Μητροπολίτη Σκοπίων Ιωάννη χορηγείται επανάληψη της διαδικασίας, επειδή η καταδίκη έγινε εν απουσία του.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης παραμένει στην φυλακή μετά από την αίτηση της σχισματικής λεγομένης «Μακεδονικής ορθόδοξης εκκλησίας» μέχρι την νέα απόφαση του Πρωτοδικείου στο Βέλες.