Διαμαρτυρία Ι.Σ.Κ.Ε προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους: Κληρικοί με δύο διαφορετικές εργασίες πληρώνονται σχεδόν μόνο για τη μία!

Απόψεις - Άρθρα - Σχόλια | Δημοσίευση: 03/01/2012

Το Δ.Σ. του Ιερατικού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος ( Ι.Σ.Κ.Ε.), αφού έλαβε υπ’ όψιν του τις διαμαρτυρίες και την αναστάτωση, κυρίως των εκπαιδευτικών-κληρικών, αλλά και άλλων κληρικών που κατέχουν κατά πλήρη απασχόληση και δεύτερη θέση στο δημόσιο νομίμως, και λόγω της υπ’ αριθ. 2/78400/0022/14-11-2011 εγκυκλίου του Γ.Λ.Κ. , διαμαρτύρεται εντόνως για την κατάφωρη αδικία που επιχειρείται  με την εν λόγω εγκύκλιο, εις βάρος των μελών του.

     Ως γνωστόν οι κληρικοί αυτοί είναι κατηρτισμένοι , πολλοί εκ των οποίων δεν έχουν μόνον ένα Πανεπιστημιακό πτυχίο, αλλά και μεταπτυχιακά, διδακτορικά, επιμορφώσεις, πείρα και ένα σωρό άλλα προσόντα, χωρίς να παραγνωρίζεται το γεγονός, ότι πολλοί είναι και πολύτεκνοι.

     Σήμερα γίνεται προσπάθεια εκ μέρους του Γ.Λ.Κ., αυτοί να εργάζονται και στις 2 θέσεις , λαμβάνοντας από την δεύτερη θέση το 30% των αποδοχών.

     Δεν γνωρίζουμε ποιος σοφός εγκέφαλος το σοφίστηκε. Ίσως παρασύρθηκε,( ως συνήθως με προχειρότητα) από το μέχρι 30% των αποδοχών που μπορεί να λαμβάνει υπάλληλος του δημοσίου, πλέον του κανονικού μισθού του από την μοναδική θέση που υπηρετεί, όταν συμμετέχει σε συμβούλια, υπερωρίες, κ.λ.π. Αυτή η απόφαση θεωρούμε ότι είναι παράνομη και αντισυνταγματική, διότι εδώ πρόκειται για 2 διαφορετικές εργασίες κατά πλήρη απασχόληση. Επ’ αυτού υπάρχει πάγια νομολογία  και συμφωνία των δύο Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας και την οποία το Γ.Λ.Κ. δεν έλαβε καθόλου υπ’ όψιν του. Τόσον η Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας, όσον και το Ελεγκτικό Συνέδριο είχαν κρίνει το Ν.1400/83 ως αντισυνταγματικό και απαράδεκτο, γι’ αυτό και τον ακύρωσαν. Η Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας διά της υπ’ αριθ. 1030/85 αποφάσεως, έκρινε ότι δικαιούνται πλήρων αποδοχών, οι κατέχοντες δύο θέσεις (και μάλιστα μία στο δημόσιο). Επίσης το Ελεγκτικό Συνέδριο διά της υπ. Αριθ. 1245/23-6-87 αποφάσεώς του, έκρινε ότι η διάταξη του αρθρ.24 του Ν.1400/83 είναι ανίσχυρη και αντισυνταγματική.  Αυτό τουλάχιστον αναφέρει το υπ. Αριθ. Πρωτ.87638/2410/4-9-1987 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών της Διεύθυνσης 4ουΜισθολογίου. Για τους λόγους αυτούς και μέχρι σήμερα, βάσει του Ν.3205/2003 και του υ. αριθ. Πρωτ. 2/73045/0022/ 2004 εγγράφου του Υπουργείου Οικονομικών, οι Εφημέριοι εκκλησιαστικοί λειτουργοί, που είναι  ταυτόχρονα και δημόσιοι υπάλληλοι, ως κατέχοντες μία  θέση στο δημόσιο, δικαιούνται από την υπαλληλική τους θέση όλες τις αποδοχές του Μ.Κ. που έχουν καταταγεί και από την εφημεριακή τους θέση (ως εκκλησιαστικοί λειτουργοί) μόνον το βασικό μισθό του Μ.Κ. στον οποίον έχουν καταταγεί.

     Κατόπιν των ανωτέρω, πιστεύουμε ότι δεν θα υιοθετήσετε άδικες, παράνομες και αντισυνταγματικές αποφάσεις και θα αποσύρετε την εν λόγω εγκύκλιο, ώστε να μην ξεκινήσουν ανωφελείς δικαστικοί αγώνες, καθ’ όσον η νομολογία είναι σαφέστατη και υπάρχει ήδη το δεδικασμένο.

     Άλλωστε οι κατέχοντες κληρικοί που έχουν και θέση στο δημόσιο έχουν συρρικνωθεί τόσο πολύ, ώστε οι υπάρχοντες, που μάλιστα είναι και κοντά στο όριο της συνταξιοδότησης είναι ελάχιστοι.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του  Ι.Σ.Κ.Ε.

Πρωτοπρεσβύτερος  Γεώργιος Σελλής »