Δευτέρα του Πάσχα στα Ιεροσόλυμα

Πατριαρχεία | Δημοσίευση: 15/04/2015

Τήν Δευτέραν τοῦ Πάσχα, 31ην Μαρτίου/13ην Ἀπριλίου 2015, ἔλαβε χώραν πανηγυρική θεία Λειτουργία εἰς τόν Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, προεξάρχοντος ὡς χοροστατοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, συμπροσευχομένων πάντων σχεδόν τῶν μελῶν τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος καί πλήθους προσκυνητῶν ἐξ ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.

 

Τῆς πανηγυρικῆς θείας Λειτουργίας τελεσθείσης, ὁ Μακαριώτατος ἐνδεδυμένος μανδύαν μετά τῶν Ἀρχιερέων μετ’ ἐγκολπίων καί τῶν Ἀρχιμανδριτῶν μετά σταυροῦ, ἀνῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, ἐν ᾧ ἐψάλλετο τό ἀναστάσιμον «Χριστός Ἀνέστη».

 

Ἐνταῦθα μετά τήν δέησιν καί τό κέρασμα μετά συνοδείας Ρωσικῶν Ἀναστασίμων ὕμνων, ἔλαβε χώραν ὁ ἀδελφικός ἀσπασμός καί ὁ ἀσπασμός τῆς Πατριαρχικῆς χειρός καί ἡ διανομή τῶν Πασχαλινῶν ᾠῶν ἑνί ἑκάστῳ τῶν προσκυνητῶν.

Τήν μεσημβρίαν παρετέθη ἑόρτιος Πασχαλινή Ἁγιοταφιτική κοινή Τράπεζα.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.