Η Ακολουθία των 12 Ευαγγελίων στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 10/04/2015

Τό ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Πέμπτης, 27ης Μαρτίου/ 9ης Ἀπριλίου 2015, ἐτελέσθη εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ἡ Ἀκολουθία τῶν Δώδεκα Εὐαγγελίων.

 

Τῆς ἀκολουθίας ταύτης προεξάρχων ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ἀνέγνωσε ἀπό τοῦ Θρόνου τό Α’τῶν δώδεκα Εὐαγγελίων, ἐν ᾧ τά ὑπόλοιπα ἀνέγνωσαν Ἁγιοταφῖται Ἀρχιερεῖς καί Ἱερεῖς καί ἐν ᾧ ἔψαλλον τά τροπάρια τῶν Παθῶν τοῦ Κυρίου ὁ Πρωτοψάλτης τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀριστόβουλος δεξιά καί ὁ Ἁγιορείτης μοναχός π. Ἰωσήφ ἀριστερά καί ἐν ᾧ οἱ προσκυνηταί ἐκ τῶν διαφόρων περιοχῶν τῆς γῆς συμμετεῖχον μετ’ εὐλαβείας, δέους καί κατανύξεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.