Έρευνα σε Μονές για τον Βαγγέλη

Ρεπορτάζ | Δημοσίευση: 25/02/2015

Μεγάλη ανησυχία έχει καταλάβει την ελληνική κοινωνία για το θέμα της εξαφάνισης του νεαρού Βαγγέλη Γιακουμάκη, του οποίου η υπόθεση έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο. Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος την περασμένη εβδομάδα εξέδωσε εγκύκλιο ούτως ώστε να διεξαχθούν έρευνες σε μονές ανά την επικράτεια για τον νεαρό. Πάντως σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες μία γυναίκα στον Πειραιά ισχυρίστηκε ότι είδε το Βαγγέλη ή τουλάχιστον κάποιον που του έμοιαζε και φορούσε τη μπλούζα που εκείνος φορούσε την ημέρα της εξαφάνισή τους.

Ακολουθεί ολόκληρη η εγκύκλιος: 

 

«Περί εξαφανίσεως Ενηλίκου»
 

Προς

την Ιεράν Αρχιεπισκοπήν Αθηνών και
τας Ιεράς Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος


Διά του παρόντος διαπέμπομεν υμίν, συνημμένως, το υπ᾿ αριθμ. πρωτ. 3005/2/443η/12.2.2015 έγγραφον της Ελληνικής Αστυνομίας, περί εξαφανίσεως του Ευαγγέλου Γιακουμάκη του Ανδρέου και της Μαρίας, εκ Ρεθύμνου Κρήτης, ετών 20, φοιτητού εις την Γαλακτοκομικήν Σχολήν Κατσικά Ιωαννίνων και διαμένοντος εις την φοιτητικήν Εστίαν της ως είρηται Σχολής. Διατυπώνεται υπόθεσις, εκ τινων πληροφοριών, ότι εγκαταβιοί πιθανώς εις τινα Ιεράν Μονήν εν Ελλάδι.

Επειδή οι λόγοι ευρέσεως του ανωτέρω τυγχάνουν σοβαροί, και οι οικείοι αυτού ανησυχούσι περί αυτού, παρακαλούμεν υμάς όπως, ευαρεστούμενοι, ενεργήσητε τα δέοντα διά την διερεύνησιν της πιθανότητος ο ανωτέρω μνημονευόμενος να ευρίσκηται εις τινα Ιεράν Μονήν ή Ησυχαστήριον της καθ᾿ υμάς Θεοσώστου Επαρχίας.


Εντολή και Εξουσιοδοτήσει της Ιεράς Συνόδου

Ο Αρχιγραμματεύς

 


† Ο Μεθώνης Κλήμης