Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων παρασημοφόρησε τον μητροπολίτη Βεροίας

Πατριαρχεία | Δημοσίευση: 21/02/2015
Τήν Πέμπτην, 6ην /19ην Φεβρουαρίου 2015, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἀπένειμεν εἰς τόν ἐν τῇ Ἁγίᾳ Γῇ εἰς προσκυνηματικήν περιοδείαν εὑρισκόμενον μεθ’ ὁμάδος προσκυνητῶν τῆς Μητροπόλεως αὐτοῦ Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονα τήν τιμητικήν διάκρισιν τοῦ Ἀνωτέρου Ταξιάρχου τοῦ Τάγματος τῶν Ἰπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου.

Ἡ ἀπονομή τῆς τιμητικῆς διακρίσεως ταύτης ἔλαβε χώραν εἰς μία σεμνήν τελετήν ἐν τῷ Πατριαρχείῳ εἰς ἀναγνώρισιν, ὡς εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, τῆς προσφορᾶς τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας εἰς τήν πρόοδον τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς καί τῆς ἐπιστήμης τῆς θεολογίας τῆς Καινῆς Διαθήκης διά τῆς καθ’ ἕκαστον ἔτος καθιερώσεως τοῦ θεσμοῦ τῶν «Παυλείων» καί τῆς προσφορᾶς αὐτοῦ εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων διά τῆς ἀναλήψεως προσκυνηματικῶν περιοδειῶν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν ὡς καί ἡ παροῦσα.
Συγκεκινημένος, εὐχαριστῶν τόν Μακαριώτατον, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας ὑπεσχέθη Αὐτῷ ὅτι θα συνεχίσῃ ἐνδυναμούμενος ἔτι πλέον ἐκ τῆς ἀπονομῆς αὐτῷ τῆς τιμητικῆς διακρίσεως ταύτης διά τήν ἀνύψωσιν τῆς πνευματικῆς ζωῆς εἰς τά μέλη τῆς θεοσώστου Μητροπόλεως αὐτοῦ καί θα συνεχίσῃ τάς ἐνεργείας αὐτοῦ διά τήν ἐνίσχυσιν τοῦ ἀγῶνος τῆς Σιωνίτιδος Μητρός τῶν Ἐκκλησιῶν εἰς τήν Ὀρθόδοξον αὐτῆς μαρτυρίαν ἐν τῇ Ἁγίᾳ Γῇ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.