Μνημόσυνο αρχιερέων από τον μητροπολίτη Μαντινείας

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 26/01/2015

 

Ι.Μ.Μαντινείας Τήν Κυριακή 25η Ἰανουαρίου 2015, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας, κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, πλαισιούμενος ἐκ τῶν Ἀρκάδων Ἀρχιερέων καί πνευματικῶν αὐτοῦ τέκνων, Σεβ. Μητροπολιτῶν Πατρῶν  κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ καί Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ.κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ τέλεσε στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία καί ἱερό Μνημόσυνο, ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως τῶν ἀειμνήστων Ἀρχιερέων τῶν ἀρχιερατευσάντων στήν Ἱερά Μητρόπολη Μαντινείας καί Κυνουρίας, τῶν Ἱερέων τῶν ἱερατευσάντων εὐόρκως στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό, ὡς καί τῶν κτητόρων καί πάντων τῶν κεκοιμημένων Εὐεργετῶν καί Δωρητών τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Ὁ Σέβ. Μητροπολίτης Πατρῶν στήν ὁμιλία τοῦ ἔκανε ἐκτενῆ ἀναφορά στόν βίο καί τήν πολιτεία τῶν αειδήμων  Ἀρχιερέων καθώς ἐπίσης  ἀναφέρθηκε στούς  Ἱερατεύσαντες στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό μνημονεύοντας καί τούς Κτήτορας τοῦ καλλιμάρμαρου Ἱεροῦ Ναοῦ. Κλείνοντας,  ἐπ’ εὐκαιρία της ἀπό εἰκοσαετίας ἐκλογῆς τοῦ Σέβ. Μητροπολίτου μας  στό πηδάλιο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας,  εὐχήθηκε  εἰς αὐτόν ἔτη πολλά,  κάνοντας μνεία στό πολύπλευρο πνευματικό καί κοινωνικό αὐτοῦ ἔργο.

Τό Σάββατο 24η Ἰανουαρίου 2015, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας, πλαισιούμενος ἀπό Ἱερεῖς τῶν Ἐνοριῶν τῆς Τριπόλεως, τέλεσε Τρισάγιο στό μνημεῖο τῶν Ἀρχιερέων καί μακαριστῶν προκατόχων του, στό Κοιμητήριο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Τριπόλεως.

Τήν Κυριακή στή Θεία Λειτουργία καί στό ἱερό Μνημόσυνο συμμετεῖχαν μέ κάθε ἱεροπρέπεια εὐσεβεῖς Χριστιανοί, ἐνορῖτες καί ἄρχοντες τοῦ τόπου, τιμώντας μέ αὐτό τόν τρόπο ἀπό κοινοῦ τους μακαριστούς Ἀρχιερεῖς, Ἱερεῖς καί τούς Εὐεργέτας τοῦ Μητροπολιτικοῦ μας Ναοῦ.

Τό ἱερό αὐτό Μνημόσυνο τελεῖται κάθε χρόνο τόν μῆνα Ἰανουάριο, ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ καί τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, ὡς ἐλάχιστο ἀντίδωρο, ὑποχρέωση καί ἀναγνώριση τῆς προσφορᾶς τῶν μακαριστῶν Ἀρχιερέων καί πάντων τῶν κεκοιμημένων Εὐεργετῶν καί Δωρητῶν.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Μαντινείας καί Κυνουρίας εἶναι ἡ κατάληξη τῶν πάλαι ποτέ διαλαμψασῶν Ἐπισκοπῶν τῆς περιφερείας μας, δηλαδή Μαντινείας, Κυνουρίας, Πίσσης, Ἀμυκλῶν, Τριπολιτσᾶς, Ρέοντος καί Πραστοῦ καί Μαντινείας καί Κυνουρίας. Ὅταν τό 1850 ἐκδώθηκε ὁ Συνοδικός Τόμος τῆς αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, συσπειρώθηκαν οἱ τότε Ἐπισκοπές καί δημιουργήθηκε ἡ Μητρόπολή μας, ὅπως τή γνωρίζουμε σήμερα.

Τίς Ἐπισκοπές αὐτές, ὅπως καί τή σημερινή Μητρόπολη, διακόνησαν σημαντικές προσωπικότητες, ἄξιοι θεοφόροι Πατέρες, πιστοί καί ἐργατικοί Ἐπίσκοποι καί Μητροπολῖτες.

Ἔτσι σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας, ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας, ὁ Κλῆρος καί ὁ Λαός, τελεῖ τό ἱερό αὐτό Μνημόσυνο, μακαρίζει τίς ψυχές τους, προσεύχεται γιά τήν ἀνάπαυσή τους καί ἐπιζητεῖ τίς εὐχές τους.