Το Μυστήριον του Αγίου Ευχελαίου

Πατριαρχεία | Δημοσίευση: 07/01/2015

Τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 23ης Δεκεμβρίου 2014/5ης Ἰανουαρίου 2015, προπαραμονῆς τῶν Χριστουγέννων, ἐτελέσθη τό Μυστήριον τοῦ Ἁγίου Εὐχελαίου εἰς τόν Ἱερόν Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἐλένης.

Τοῦ ἱεροῦ Μυστηρίου τούτου ὁριζομένου ὑπό τῆς Ἐκκλησίας ὡς τῆς προετοιμασίας ἡμῶν διά τήν ἑορτήν τῶν Χριστουγέννων, προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος καί μετέσχον συνιερουργοῦντες οἱ Ἀρχιερεῖς τοῦ Πατριαρχείου.

 

Ἅμα τῇ συμπληρώσει τῆς ἀναγνώσεως τῶν ὡρισμένων ὑπό τοῦ τυπικοῦ τῆς Ἐκκλησίας ἑπτά ἀναγνωσμάτων τοῦ Ἀποστόλου καί ἑπτά Εὐαγγελικῶν Περικοπῶν, καί τῶν ἀκολουθουσῶν εὐχῶν, οἱ Ἀρχιερεῖς ηὐχελιάσθησαν ὑπό τοῦ Πατριάρχου, ὁ Πατριάρχης ὑπό τῶν Ἀρχιερέων, ὁ Πατριάρχης δέ καί οἱ Ἀρχιερεῖς ηὐχελίασαν τούς διελθόντας πρό αὐτῶν μοναχούς, μοναχάς καί προσκυνητάς εἰς ἁγιασμόν ψυχῆς καί σώματος, εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί σωτηρίαν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.