Δώρα στα παιδιά από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων

Πατριαρχεία | Δημοσίευση: 04/01/2015

Τήν Παρασκευήν, 20ήν Δεκεμβρίου 2014/2αν Ἰανουαρίου 2015, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐπεσκέφθη τήν συνεχομένην τῷ κτιρίῳ τοῦ Κεντρικοῦ Μοναστηρίου τοῦ Πατριαρχείου Ἀραβόφωνον Σχολήν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου καί εἰς τό πλαίσιον καλῶς διωργανωμένης τελετῆς, περιλαβούσης Χριστουγεννιάτικα κάλαντα, Χριστουγεννιάτικους ὕμνους καί ἄλλα ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις, διένειμε χριστουγεννιάτικα καί πρωτοχρονιάτικα δῶρα εἰς τούς μικρούς κυρίως μαθητάς, ἥτοι τοῦ Νηπιαγωγείου καί τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου τῆς Σχολῆς ταύτης.

 

Κατά τήν εὐχάριστον ταύτην ἐκδήλωσιν ὁ Διευθυντής (τῆς Σχολῆς κ. Σαμήρ Ζανανήρι ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τό ἐπιδεικνυόμενον ἐνδιαφέρον Αὐτοῦ ὑπέρ τῆς Σχολῆς καί διά τήν ἀπονομήν τῶν δώρων εἰς τούς μικρούς μαθητάς, δι’ ὧν ᾐσθάνθησαν οὗτοι τήν θαλπωρήν τῶν ἡμερῶν τῆς ἑορτῆς τοῦ Δωδεκαημέρου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.