Επίσκεψη του επισκόπου Διαυλείας στο Φανάρι-Φωτογραφία

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 18/11/2011

(φωτογραφίες Νικόλαος Μαγγίνας) Τον Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Διαυλείας κ. Γαβριήλ,Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Μαξίμου Παπαγιάννη,Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν ὡς ἄνω ἐπιτελικῶν αὐτῶν θέσεων

Στο μεταξύ η Α.Θ Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 15ης Νοεμβρίου, μετέβη εἰς τό ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου στεγαζόμενον νηπιαγωγεῖονκαί ηὐλόγησε τό ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Ἀγάπης Παπαδοπούλου διδακτικόν προσωπικόν, τούς ἐν αὐτῷ διδασκομένους καί τούς παρευρεθέντας γονεῖς αὐτῶν, ὑπαντηθείς ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Ἀρχιερατικῶς Προϊσταμένου τῆς Κοινότητος.

 Εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου