Συγχαρητήρια επιστολή του Πατριάρχη Αλεξανδρείας στον πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 17/11/2011

Η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος Β'  απέστειλε την κάτωθι συγχαρητήρια επιστολή προς τον Εξοχ.Πρωθυπουργό της Ελλάδος κ.Λουκά Παπαδήμου, επί τη αναλήψει των καθηκόντων του.

 Εξοχώτατε κύριε Λουκά Παπαδήμα, Πρωθυπουργέ της Ελλάδος, χάρις και έλεος παρά του Παναγάθου Θεου εφ’ υμάς. Διά του παρόντος Πατριαρχικού Γράμματος, με αισθήματα αγάπης και ιδιαζούσης εκτιμήσεως επιθυμούμε να εκφράσουμε  ολόθυμες συγχαρητήριες ευχές επί τη αναδείξει Σας στο ύπατο αξιώματα του Πρωθυπουργού της Ελλάδος. Συγχαίροντες εγκαρδίως και ευχόμενοι πλήρη επιτυχία στο πολυεύθυνο έργο που αναλαμβάνετε στην παρούσα δυσχερή περίοδο, προσευχόμεθα διαπύρως όπως ο Παντοδύναμος Θεός Σας διατηρή εν υγιεία και δυνάμει πολλή και ευλογή τις ευγενείς προσπάθειές Σας επ’ αγαθώ της φιλτάτης πατρίδος μας. 

Θερμά συγχαρητήρια ! 

† Ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής
Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ  Β’