Αποκατεστημένοι κώδικες στα χέρια του Πατριάρχη Αλεξανδρείας

Πατριαρχεία | Δημοσίευση: 18/12/2014

Πατριαρχείο Αλεξανδρείας Την 17ηΔεκεμβρίου ε.έ., η Α.Θ.Μ., ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β’, υποδέχθηκε στην Πατριαρχική Έδρα όμιλο συντηρητών του Κέντρου Χειρογράφων της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, οι οποίοι του παρέδωσαν συντηρημένους και ψηφιοποιημένους χειρόγραφους κώδικες της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης. Κατά την παρουσίαση των συντηρημένων κωδίκων, ο Μακαριώτατος ενημερώθηκε διεξοδικώς για τις τεχνικές και τη διαδικασία αποκαταστάσεως της φθοράς του χρόνου και αποδόσεως των πολυτίμων χειρογράφων στον μελετητή σε μορφή κατά το δυνατόν εγγύτερη στην αρχική τους κατάσταση. Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των παραδοθέντων κωδίκων ξεχωρίζουν περγαμηνός κώδικας του 12ουαι., προερχόμενος από την Ι.Μονή Σταυρονικήτα και περιέχων Βίο του Αγ.Ιωάννη του Χρυσοστόμου, περγαμηνός κώδικας του 16ουαι., περιέχων Ερμηνεία 75 εκ των Ψαλμών του Δαυίδ διά χειρός Μαξίμου του Πελοποννησίου και πίνακα περιεχομένων διά χειρός Ιωαννικίου, Πατριάρχου Αλεξανδρείας, περγαμηνός κώδικας του 16ουαι., περιέχων Ερμηνεία Γενέσεως και Εξόδου διά χειρός Προκοπίου Γάζης και πίνακα περιεχομένων διά χειρός Ιωαννικίου, Πατριάρχου Αλεξανδρείας, χάρτινος κώδικας του 1575, ποικίλου φιλολογικού περιεχομένου, ως και χάρτινος κώδικας του 1690 περιέχων Ευαγγελικές Διδαχές διά χειρός ιερομονάχων Αναστασίου και Αθανασίου.