Απλώνουν το χέρι στις Μητροπόλεις και τις Μονές

Απόψεις - Άρθρα - Σχόλια | Δημοσίευση: 16/12/2014

πηγή agioritikovima.gr- "Ότι προαιρείσθε για την Εστία Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης" μοιάζει να λέει η Διαρκής Ιερά Σύνοδος που καλεί με εγκύκλιό της Μητροπόλεις και Μονές να βάλουν το χέρι στο παγκάρι για τα έξοδα της Εστίας. Σαν να βγάζει δίσκο λοιπόν η διοικούσα εκκλησία ζητάει από τις Μητροπόλεις, εκ των οπίων οι περισσότερες δεν μπορούν καλά καλά να καταφέρουν να ανταποκριθούν στο μέγιστο κοινωνικό έργο που προσφέρουν, να...κόψουν κοντύλι και για την Εστία.Από που κύριοι Συνοδικοί; Μήπως περιμένετε μερίδιο από τον Έρανο που διεξάγεται αυτές τις μέρες σε όλες τις Μητροπόλεις ανά τη χώρα;

Και μάλιστα τα χρήματα τα θέλει και άμεσα, αφού σηειωτέον πως η τρύπα στα έξοδα της Εστίας μέχρι το τέλος του έτους θα φθάσει τα 60.000 ευρώ!  

Διαβάστε ολοκληρη την σχετική εγκύκλιο: 

"Οικονομική Ενίσχυσις Εστίας Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως"
(15/12/2014).

Πρωτ. 5990

Αριθμ. Διεκπ. 2835
Αθήνα 15η Δεκεμβρίου 2014


Προς
Την Ιεράν Αρχιεπισκοπήν Αθηνών και
Τας Ιεράς Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος


Συνοδική Αποφάσει, ληφθείση εν τη Συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της 11ης μηνός Δεκεμβρίου ε.ε., γνωρίζομεν υμίν τα ακόλουθα. Από οκταετίας έχει ιδρυθεί και λειτουργεί η Εστία Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως ως αυτοτελές Ν.Π.Ι.Δ., συγχρηματοδοτούμενο από τον κρατικό προϋπολογισμό και την Ε.Κ.Υ.Ο., προκειμένου να καλύπτει τα έξοδα σιτίσεως και διαβιώσεως των φοιτητών των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών της χώρας, ως και των μαθητών των Εκκλησιαστικών Σχολείων και των Ιερατικών Σχολείων Δευτέρας Ευκαιρίας, συντονίζοντας και εποπτεύοντας την λειτουργία των αντιστοίχων Οικοτροφείων.

Ήδη σήμερα ο αριθμός των οφελουμένων από το έργο της Εστίας Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως ανέρχεται στους 870 φοιτητές και μαθητές, με κόστος δυσβάστακτο εξ αιτίας της περιορισμένης χρηματοδοτήσεως, το οποίο υπολογίζεται να ανέλθει για το έτος 2014 στο ύψος των 544.800 €.

Λόγω της επικρατούσης οικονομικής κρίσεως και των περικοπών στους προϋπολογισμούς τόσο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων όσο και της Ε.Κ.Υ.Ο., είναι αδύνατον μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους να καλυφθεί το ανωτέρω ποσό, καθώς ήδη προϋπολογίζεται χρηματοδοτικό κενό της τάξεως των 60.000 €.

Επειδή το έργο της Εστίας Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως είναι κομβικής σημασίας για την Εκκλησιαστική Εκπαίδευση στην χώρα μας, καθώς τα Οικοτροφεία που αυτή χρηματοδοτεί και στηρίζει είναι τα φυτώρια όπου καταρτίζονται τα στελέχη της Εκκλησίας της Ελλάδος και εγγράφεται υποθήκη για το αύριο του ποιμαντικού Της έργου, παρακαλούμε, στο πλαίσιο της υμετέρας εγνωσμένης ποιμαντικής φροντίδος και πατρικής μέριμνας για τους Ιεροσπουδαστές, να συμβάλετε στο μέτρο του δυνατού, είτε εκ πόρων των Ιερών  Μητροπόλεων είτε απευθυνόμενοι εις τα Ηγουμενοσυμβούλια των Ιερών Μονών, και μάλιστα των ιστορικωτέρων εξ αυτών, είτε συνεννοούμενοι με τις Διοικούσες Επιτροπές των Ιερών Προσκυνημάτων, τα οποία λειτουργούν εις τα όρια εκάστης Ιεράς Μητροπόλεως, ώστε έως της 31ης Δεκεμβρίου 2014 να συγκεντρωθεί το ελλείπον ποσόν και να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτος λειτουργία της Εστίας Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως.

Τα αποστελλόμενα ποσά δέον όπως κατατίθενται εις τον παρά τη Εθνική Τραπέζη της Ελλάδος τηρούμενον υπ’ αριθμ. 040/558100 – 16 Τραπεζικόν Λογαριασμόν της Ε.Κ.Υ.Ο., υπό την ένδειξιν «Διά την Εστίαν Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως».

Βεβαία διά την φιλότιμον ανταπόκρισιν των Εκκλησιαστικών Φορέων, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος εκφράζει εκ των προτέρων τας ευχαριστίας Αυτής, εφιστώσα εν ταυτώ την προσοχήν απάντων εις το σημαντικόν του ζητήματος.


Εντολή της Ιεράς Συνόδου

Ο Αρχιγραμματεύς

 

† Ο Μεθώνης Κλήμης