Κυβέρνησις - Συμβούλιον Ἐπικρατείας – Τέμενος

Απόψεις - Άρθρα - Σχόλια | Δημοσίευση: 10/12/2014

 Τοκ. ωάννουΘ. Χαΐνη, μ. Καθ. .Μ.Πολυτεχνείου

 

Διάβασα στὴν ἐφημερίδα «Καθημερινή», σχετικὰμὲτὸΜουσουλμανικὸΤέμενος στὸΒοτανικό, ὅτι «Οἱἁρμόδιοι Κυβερνητικοὶπαράγοντες δὲν ἀπαντοῦν γιὰτοὺς λόγους καθυστέρησης τῆς ὑπογραφῆς τῆς σύμβασης μὲτὶς ἑταιρεῖες, ποὺθὰφτιάξουν τὸΤέμενος».

Ἐπειδὴεἶμαι γνώστης τοῦθέματος, ἤθελα νὰἐπισημάνω στὴν Κυβέρνηση καὶτὸΣτΕ ὁρισμένα θέματα, τὰὁποῖα δὲθὰἔπρεπε νὰ τὰ παραβλέψουν.

 

1ον Δὲσυμφέρει στὴν Κυβέρνηση ἡἀνέγερση Τεμένους στὸΒοτανικό, πρὸτῶν ἐκλογῶν, ὅποτε γίνουν αὐτές. Θὰἔχει πολιτικὸκόστος. Θὰγίνονται διεργασίες εἰς βάρος τῆς Κυβέρνησης, ἂν γίνει αὐτό ―ἡἀνέγερση τοῦΤεμένους― σὲμεγάλο βαθμό!

2ον Ἂν, ἄρχιζε ἡἀνέγερση, ποιὸς μᾶς διασφαλίζει, γιὰνὰπλήξουν τὴν Κυβέρνηση, δὲν ἐδημιουργοῦσαν δυσάρεστα ποικιλόμορφα γεγονότα ὄχι τόσο, γιὰνὰματαιώσουν τὴν ἀνέγερση, ἀλλὰγιὰνὰπλήξουν τὴν Κ υ β έ ρ ν η σ η ; Ποιὸς ἀποκλείει μιὰ«προβοκάτσια», γιὰνὰπλήξουν τὴν Κυβέρνηση;

3ον Ἔχει προβληματισθε ῖἡ Κυβέρνηση, γιὰἕνα ἔργο ὄχι τόσης μεγάλης οἰκονομικῆς ἀξίας, λιγότερο ἀπὸἕνα ἑκατομμύριο εὐρώ, παρουσιάσθηκαν νὰ τὸ φτιάξουν ἀπὸκοινοῦτρεῖς Κατασκευαστικὲς Ἑταιρεῖες; Χάρις καὶγίνεται τὸἔργο τοῦαἰώνα στὴν Ἑλλάδα! ἩΚυβέρνηση ἂς διερευνήσει τὸθέμα, γιατὶτόση σπουδὴἀπὸτὶς Ἑταιρεῖες καὶχωρὶς ἀξιόλογο οἰκονομικὸὄφελος γι᾽αὐτές, δὲδικαιολογεῖται. Ἄσχετο ἂν αὐτὸθὰστοιχίζει στὸΚράτος 300.000 εὐρώ, τὸὀλιγότερο ἐτησίως, σὲπερίοδο δεινῆς οἰκονομικῆς κρίσης.

4ον ΤὸΣτΕ τὴν προσφυγὴτοῦΣεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς Κυρίου Σεραφεὶμ ἐξήτασε, δυστυχῶς, σὲπεριορισμένο ΝομικὸκαὶΣυνταγματικὸφάσμα, ἐκδίδοντας μιὰἀπόφαση θετικὴγιὰτὴν ἀνέγερσή του! ΤὸΣτΕ δὲν προβληματίστηκε γιὰπιθανὰδυσμενῆἐνδεχόμενα, ἀπὸτὴν ἀνέγερσή του, τὰὁποῖα μποροῦν νὰπροκαλέσουν μὴἀναστρέψιμες ἀρνητικὲς καταστάσεις, σύμφωνα μὲτὴθεωρία τοῦΧάους. Ἀποφάσισε τὸΣτΕ πρὸς χάριν τοῦΔημοσίου Συμφέροντος; Πῶς τὸἐννοεῖὁΚαθηγητὴς Δαγτόγλου στὸβιβλίο του τὸ Δημόσιο συμφέρον;

5ον Εἶχε προβληματιστεῖτὸΣτΕ, πρὶν ἐκδώσει τὴν ἀπόφαση ὅτι μεταξὺτῶν Μουσουλμάνων ὑπάρχουν θρησκευτικὲς ἀντιθέσεις μέχρι θανάτου; Εἶχε προβληματισθεῖτὸΣτΕ ὅτι κατὰτὴν περίοδο τοῦραμαζανίου θὰκατεβαίνουν στὸΒοτανικὸδεκάδες χιλιάδες Μουσουλμάνοι καὶἂν παρεισφρήσουν καὶτζιχαντιστὲς καὶδημιουργήσουν ἀνεπιθύμητες τραγικὲς καταστάσεις; Καὶὅλα αὐτά, γιὰνὰπλήξουν τὴν Ἑλλάδα!

6ον Ἂν, ὅμὴγένοιτο, συμβοῦν ἀνεπιθύμητα γεγονότα ποιὸς θὰφέρει τὴν εὐθύνη ἡΚυβέρνηση τοῦΚυρίου Ἀντ. ΣαμαρᾶἢτὸΣτΕ; ΤὸΜεγάλο ἐρώτημα.

7ον Τέλος, ὅταν ἐπὶΚυβερνήσεως Ν.Δ. ἔφτιαξαν τὸΝ. 3512, ΦΕΚ. Α´, 264/5-12-2006 γιὰτὸΤέμενος, οἱκαταστάσεις, σὲΠαγκόσμια κλίμακα, ἦταν ἐντελῶς διαφορετικὲς ἀπὸὅτι εἶναι σήμερα. Ὑπὸτὶς παροῦσες Διεθνεῖς συνθῆκες, τέτοια τολμήματα εἶναι ἄκρως ἐπικίνδυνα.

 

Ορθόδοξος Τύπος, 5/12/2014