Το Χριστουγεννιάτικο δένδρο των προσκόπων άναψε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων

Πατριαρχεία | Δημοσίευση: 05/12/2014

Τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 18ης Νοεμβρίου/ 1ης Δεκεμβρίου 2014, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, μεταβάς εἰς Ἰόππην μετά συνοδείας τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ Ἀντιπροέδρου τῶν Οἰκονομικῶν & ἡγουμένου Φχές ὁσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱερωνύμου, ἔλαβε μέρος εἰς τελετήν τῶν Προσκόπων τῆς Ἑλληνορθοδόξου Ἀραβοφώνου Κοινότητος τῆς Ἰόππης καί τῆς Δημαρχίας Τέλ Ἀβίβ – Ἰόππης ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων καί τοῦ Νέου ἔτους καί ἤναψε τό Χριστουγεννιάτικον δένδρον.

Εἰς τήν τελετήν ταύτην παρέστη ὁ ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἀρχαγγέλων εἰς Ἰόππην Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός, ὁ ἱερεύς τῆς Ἑλληνορθοδόξου Ἀραβοφώνου Κοινότητος τῆς Ἰόππης π. Κωνστάντη, ἡ Ἀντιδήμαρχος τοῦ Τέλ-Ἀβίβ καί τῆς Ἰόππης, ὁ Πρόεδρος τοῦ Προσκοπικοῦ Σώματος κ. Δαβίδ Μανσούρ, ὁ Πρόεδρος τοῦ Συμβουλίου τῆς Κοινότητος κ. Βίκτωρ Ζακάκ καί τά μέλη αὐτοῦ, οἱ ὁποῖοι καί ὡμίλησαν εὐχόμενοι εἰρηνικήν τήν ἑορτήν τῶν Χριστουγέννων καί αἴσιον, εἰρηνικόν καί εὐτυχές τό Νέον Ἔτος, 2015, ὡς καί μέλη τῆς Κοινότητος τῆς Ἰόππης.

Τήν καλῶς ὡργανωμένην ἐκδήλωσιν ταύτην παρηκολούθησαν περί τά δύο χιλιάδας ἄτομα Ἰσραηλινοί κάι Ἄραβες κάτοικοι τῆς Ἰόππης.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐκδηλώσεως ταύτης ἀπηγγέλθησαν ἐκκλησιαστικοί Χριστουγεννιάτικοι ὕμνοι, ἐξυμνοῦντες τό γεγονός τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ ὡς γεγονός μηνύματος εἰρηνικῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων ἐν ἀγάπῃ καί ἀδελφοσύνῃ.

Τήν ὡραιοτάτην τελετήν ταύτην ἐπεσφράγισεν ὁ Μακαριώτατος προσφωνῶν τούς μετέχοντας ἀραβιστί.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.