Επιλογή μελών του Συμβουλίου Νέων της Αρχιεπισκοπής

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 25/10/2011

 Τὸ Γραφεῖο Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, μέ τήν εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας προχωρᾶ στή σύσταση ἑνός Συμβουλίου Νέων. Σέ αὐτό μποροῦν νά  λάβουν μέρος 20 νέοι καὶ νέες 17 ἕως 25 ἐτῶν οἱ ὁποίοι θά επιλεγοῦν ὕστερα ἀπό δημόσια κλήρωση μετά ἀπό δική τους αἴτηση.

 Ἔργο τοῦ Συμβουλίου θά εἶναι ἡ εἰσήγηση στὸν Μακαριώτατο θεμάτων πρὸς συζήτηση ἤ δράσεων καὶ ἀπό τήν πλευρά τοῦ Μακαριωτάτου ἡ συζήτηση μέ τούς νέους γιά τά θέματα πού τούς ἀφοροῦν.

 Γιά ὅσους δεν κληρωθοῦν στό ἄμεσο Συμβούλιο καὶ ἐπιθυμοῦν νά συνεισφέρουν στήν ποιμαντική διακονία τῶν νέων θά δημιουργηθεῖ ἕνα εὐρύτερο σχῆμα τό ὁποῖο θά συναντάται σέ ἀραιότερα χρονικά διαστήματα.

Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νά συμμετάσχουν μπορούν νά συμπληρώσουν τήν ἐπισυναπτόμενη αἴτηση καί νά τήν ἐπιστρἐπιστρέψον συμπληρωμένη μέχρι τίς 15 Νοεμβρίου στὸ Γραφεῖο Νεότητος εἴτε στή Διεύθυνση Δέσπως Σέχου 37, 117 43 Νέος Κόσμος εἴτε στὸ fax2109244363 ἤ στήν ἠλεκτρονική διεύθυνση youth@neotita.gr.

Ἐκ τοῦ Γραφείου Νεότητος