Κατανομή εφημεριακών Θέσεων στις Ιερές Μητροπόλεις για το 2011

Ο Ενορίτης | Δημοσίευση: 24/10/2011

Ελάχιστες είναι οι εφημεριακές θέσεις που διατίθενται στην Εκκλησία της Ελλάδος αλλά αυτές είναι... αι βουλαί της τρόϊκα. Και αν για το 2011 δόθηκαν με χίλια ζόρια εκατό θέσεις, για το 2012 ουδείς είναι σε θέση να υποσχεθεί τί θα συμβεί.

 

 Τρείς θέσεις διατίθενται στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, από δύο στις μητροπόλεις Αλεξανδρουπόλεως, Γουμενίσσης, Δρυϊνουπόλεως, Δράμας, Εδέσσης, Ζιχνών,Καστορίας, Μαρωνείας,Ξάνθης, Κιλκισίου, Σερρών , Σιδηροκάστρου και  Φλωρίνης. Στις υπόλοιπες μητροπόλεις διατίθενται από μία θέση. 

Όπως αναφέρεται στο Εγκύκλιο Σημείωμα, «αι ανωτέρω διατιθέμεναι Εφημεριακαί θέσεις, δέον όπως απαραιτήτως καλυφθώσι δια διορισμού είτε Διακόνου, είτε Πρεσβυτέρου, έως 31-12-2011, άλλως χάνονται οριστικώς, δηλονότι δεν υφίσταται δυνατότης μεταφοράς της καλύψεως αυτών εις το προσεχές  έτος».