Ο 92χρονος Μαρωνείας Δαμασκηνός έκανε το …θαύμα του: δίνει 417.000 ευρώ για απαλλοτρίωση οικοπέδου όπου θα ανεγερθεί ιερός ναός!

Ρεπορτάζ | Δημοσίευση: 28/09/2011

Η Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής, δίνει από τα ταμεία της  417.000 ευρώ για να απαλλοτριώσει στην Κομοτηνή οικόπεδο στο οποίο θα ανεγερθεί περικαλλής ιερός Ναός!

Λόγους δημόσιας ωφέλειας επικαλείται σε έγγραφό του, με το οποίο κηρύσσει αναγκαστική απαλλοτρίωση σε έκταση στην Κομοτηνή, ο γενικός γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης Θύμιος Σώκος, προκειμένου να κατασκευαστεί ένας ναός στην πόλη της Κομοτηνής .

Με την εν λόγω απόφαση η Κτηματική Υπηρεσία Ν. Ροδόπης προστάζεται να αναθεωρήσει τις απόψεις τις που διατυπώνονται στο έγγραφό της με αριθ. 1331/26-9-2005 και να εισηγηθεί για την έκδοση της απόφασης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Σύμμαχος στην ανέγερση της εκκλησίας εμφανίζεται και το υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Συγκεκριμένα η Διεύθυνση Εκκλησιαστικής Διοίκησης λαμβάνοντας υπόψη σχετική γνωμοδότηση του μητροπολιτικού συμβουλίου της μητρόπολης Μαρωνείας και Κομοτηνής και της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ακόμα από το έτος 2005, συνηγορεί στην κήρυξη της απαλλοτρίωσης του συγκεκριμένου χώρου για την ανέγερση ιερού ναού και εισηγείται την αποδοχή της πρότασης της μητρόπολης Μαρωνείας και Κομοτηνής.

Πάντως στην Κομοτηνή πολλοί είναι εκείνοι που αντιδρούν: η οικεία μητρόπολη έχει να διαθέσει τόσα χρήματα για την απαλλοτρίωση του οικοπέδου ενώ θα μπορούσε να διαθέσει το αντίστοιχο χρηματικό ποσό, για να ολοκληρωθεί για παράδειγμα η ημιτελής νέα πτέρυγα του γηροκομείου Κομοτηνής ή ακόμα να ενισχυθούν άλλες κοινωνικές ανάγκες.